Lidmaatschap

geld

Kosten aan Golfbaan De Texelse B.V. (2018)

Leningbewijs éénmaligBijdrage
A-lid (woonachtig op Texel)€ 1.362,-
B-lid (buitenlid, al lid van een golfclub, de Texelse géén home course)€ 454,-
C-lid (buitenlid, met als home course de Texelse)€ 908,-
D-bedrijfslid€ 4.550,-
Jeugd < 23 jaar (A,B,C leden)Gratis

 

Speelrecht per jaarBijdrage
A leden€ 863,80
B & C leden€ 604,60
Jeugd < 12 jaar A,B,C leden (*)€ 0,00
Jeugd 12 t/m 15 jaar A,B,C leden€ 76,00
Jeugd 16 en 17 jaar A leden (40%)€ 345,50
Jeugd 16 en 17 jaar B en C leden (40%)€ 241,80
Jeugd 18 t/m 22 jaar A leden (60%)€ 518,30
Jeugd 18 t/m 22 jaar B & C leden (60%)€ 362,80
Studenten 23 t/m 26 jaar A leden (60%)€ 518,30
Studenten 23 t/m 26 jaar B & C leden (60%)€ 362,80
Huur lockers per jaar€ 49,10

* Wanneer ga je naar een volgende leeftijds-trede bij de jeugd? 

De regel is dat je naar een volgende trede gaat in het jaar waarin je de volgende leeftijd bereikt, dus ook als dat in december is. 

Voorbeeld: in het jaar waarin je 16 wordt, betaal je als A lid € 345,50 voor het speelrecht. 

Kosten aan de golfclubeuro1

Lidmaatschap per jaarBijdrage
Per lid/gezinslid€ 81,-
Jeugd < 23 jaar€ 25,-
Per speelgerechtigd bedrijfslid€ 81,-
Voor lid met andere, bij NGFaangesloten homecourse (B-lid)€ 81,-
Voor lid met andere, bij NGFaangesloten jeugd (B-lid)€ 25,-
Extra kosten voor toezending Golfjournaal buiten de EG (A en C leden)€ 38,-

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien je gedurende het jaar lid wordt, betaal de kosten voor speelrecht en lidmaatschap evenredig. Je mag zodra het aanmeldingsformulier met handtekening is ingeleverd bij de club al meespelen met alle clubwedstrijden.

 

Let op: opzeggen dien je schriftelijk (of per email) te doen voor 3 december van het lopende verenigingsjaar!

SLUIT
CLOSE